Liên hệ:

  • Cơ sở 1: 100 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng 
  • Cơ sở 2: 553 đường 5 cũ, Quán Toan, Hải Phòng
  • Cơ sở 3: 199 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng
  • Cơ sở 4: 130 Bạch Đằng, Núi Đèo, Thủy Nguyên,Hải Phòng

  ĐT: 0225.6 579 579
  Email: halo.vimaru@gmail.com * Website: www.phukienhaiphong.com